ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1-58 Sec.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16519

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

C Programming