1-2015_SMM2404_วัสดุนาโน_G2
ผู้สอน

ภัทราวรรณ คหะวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1-2015_SMM2404_วัสดุนาโน_G2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16525

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างของวัสดุในระดับนาโน ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ, ทางเคมีและทางไฟฟ้าที่พื้นผิวของวัสดุนาโนเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านนาโนศาสตร์ การผลิต การขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.