เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1-2015_SMM2404_วัสดุนาโน_G2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงสร้างของวัสดุในระดับนาโน ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ, ทางเคมีและทางไฟฟ้าที่พื้นผิวของวัสดุนาโนเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านนาโนศาสตร์ การผลิต การขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้