รายวิชา 895-501
ผู้สอน

Anlaya Smuseneto

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา 895-501

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16532

สถานศึกษา
Prince of Songkla University

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.