เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Environmental Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร อารีรัตน์ ทศดี

Prince of Songkla University Surat Thani campus

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้เป็นวิชาที่เปิดสอนนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิ