ผู้สอน
ดร อารีรัตน์ ทศดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Environmental Economics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16541

สถานศึกษา

Prince of Songkla University Surat Thani campus


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นวิชาที่เปิดสอนนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิ