5003405 การผลิตพืชอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1/2558
ผู้สอน

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
5003405 การผลิตพืชอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16554

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นที่ที่ 1 นะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.