ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MBC0601 56082.122 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16556

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

MBC0601 56082.122 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์