เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

438-101 ศาสนวิถี กลุ่ม3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักศาสนาต่างๆ แลจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ