ผู้สอน
วิลาสินี แผ้วชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

HP class3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16565

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสอบประมวลความรอบรู้รายวิชา การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช