การศึกษาเพื่ออาชีพ(อช31001)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้สอน
นาย สุขนิรันดร์ ทองประเสริฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาเพื่ออาชีพ(อช31001)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา
1657

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี

คำอธิบายวิชา

อาชีพเพื่อการมีงานทำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books