ผู้สอน
อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MIS158-กลุ่ม01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16580

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ