ทสม 457 หลักวาทศิลป์สำหรับผู้นำ ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ผู้สอน
วรพล อังกุรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทสม 457 หลักวาทศิลป์สำหรับผู้นำ ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Class ID
16589

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา
  • จุดมุ่งหมายของรายวิชา
    • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักวาทศิลป์ ศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ
    • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำได้
    • เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้วาทศิลป์ในการพูดเฉพาะโอกาส

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)