ผู้สอน
นาย ทศพล พันนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1659

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียน สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ linux ได้ รู้จักคำสั่งการใช้งานเบื้องต้น