homeการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น
personperson_add
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ทศพล พันนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1659

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียน สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ linux ได้ รู้จักคำสั่งการใช้งานเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)