เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้ผู้เรียน สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ linux ได้ รู้จักคำสั่งการใช้งานเบื้องต้น