มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาณุวัฒน์ แก้วบุตรดี

โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์

ห้องเรียนที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีความสุขกับการเรียน และเกิดความรู้กับตนเอง