ผู้สอน
รุจิลาภา เจริญเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16596

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ