ม.1/7
ผู้สอน

ประภาพร ปลากระโทก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.1/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16598

สถานศึกษา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.