nursering learning sleeping

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนที่สร้างเพื่อภารกิจลับ ไว้แชร์ความรู้สึก และแชร์ความรู้ต่างๆ(ถ้ามี) ขอให้มีความสุขในการเข้าเรียน......เราจะผ่านสี่ปีนี้ไปด้วยกันน