เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

"สื่อ" เครื่องมือของการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรพล อังกุรัตน์

ฝ่ายการศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และสามารถใช้สื่อเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด