homeกศน.อำเภอนาตาล
personperson_add
กศน.อำเภอนาตาล

ผู้สอน
person
นาย อดิศักดิ์ คัมภีระ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.อำเภอนาตาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1662

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอนาตาล

โดยอดิศักดิ์  คัมภีระ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)