homeการสื่อสาร
personperson_add
การสื่อสาร

ผู้สอน
person
นาย ชาคริต โพธิ์งาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1663

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)