homeการสื่อสาร
personperson_add
การสื่อสาร

ผู้สอน
person
นาย ชาคริต โพธิ์งาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อสาร

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1663

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)