บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction Computer Programming)
ผู้สอน

นาย นุสรณ์ อ่อนทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction Computer Programming)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16630

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลต่างๆ ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทำการ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน อาร์เรย์ โปรแกรมแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นท์ วิธีการนำข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.