ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ สฏ.1719.122


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16634

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ