เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0401202:Bussiness_statistics

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษาสาขา Logistics Sec1

เวลาเรียน พุธ 09.00-12.00 ห้อง 4407