เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

13121245:Statistics1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

เวลาเรียน พฤหัสฯ 13.00-16.00 น. ห้อง 4407