เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0041001: Mathematics and Computer for Daily Life

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษา วิศวกรรมโยธา sec2 ปีการศึกษา 1/58

เวลาเรียน พฤหัส 09.00-12.00 น ห้อง 7303