เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง D1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การจัดวางองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างและปรับปรุงบรรยากาศต่างๆให้งานวิดีโอ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ การเรนเดอร์ภาพ ทฤษฎีการถ่ายวิดีโอ และการบันทึกเสียงเบื้องต้นเพื่องานตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดวางองค์ประกอบ