ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง D1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16669

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การจัดวางองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างและปรับปรุงบรรยากาศต่างๆให้งานวิดีโอ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ การเรนเดอร์ภาพ ทฤษฎีการถ่ายวิดีโอ และการบันทึกเสียงเบื้องต้นเพื่องานตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดวางองค์ประกอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.