homeอบรมการเงิน พัสดุ
person
อบรมการเงิน พัสดุ

ผู้สอน
นาย ประกอบ กุลบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมการเงิน พัสดุ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1667

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเงิน-พัสดุให้ถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)