ผู้สอน
นาย ประกอบ กุลบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อบรมการเงิน พัสดุ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1667

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเงิน-พัสดุให้ถูกต้อง