ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง D2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16670

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การจัดวางองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างและปรับปรุงบรรยากาศต่างๆให้งานวิดีโอ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ การเรนเดอร์ภาพ ทฤษฎีการถ่ายวิดีโอ และการบันทึกเสียงเบื้องต้นเพื่องานตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดวางองค์ประกอบ