ผู้สอน
ชาคริต ทองอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Lab Evaporation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16671

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเรื่องการระเหยและผลของ BPE