0601109:Calculus for Engineer 1 (สำหรับภาคสมทบ)
ผู้สอน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
0601109:Calculus for Engineer 1 (สำหรับภาคสมทบ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16690

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมก่อสร้างชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/58


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.