ผู้สอน
นุชระพี จันทร์ช่วย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดลองสำเนาชั้นเรียน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16694

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลอง