ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16703

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นรายวิชา ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธนี