เทคโนโลยีอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร1-2558
ผู้สอน

นาย อุดร จิตจักร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร1-2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16712

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีอืนเตอร์เนตเพื่อการเกษตร1-2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.