ผู้สอน
วิลาวัณย์ แก้ววันเพ็ญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ECN-200 Introduction to Economics-1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16718

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่องเที่ยวและปีที่ 2 บัญชี