ผู้สอน
Patsaraphorn Phumduang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Leadership class


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16721

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรการเป็นผู้นำ