homeบูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล
person
บูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล

ผู้สอน
นาง มลิณีย์ ใจแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1673

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)