homeบูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล
personperson_add
บูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล

ผู้สอน
person
นาง มลิณีย์ ใจแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1673

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บูรณาการเรียนรู้แบบ กศน. อุบล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)