ผู้สอน
Dr. Jan Piyawat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

477-407 Knowledge Management systems (Section 02)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16731

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาปี 2 คณะวิทยาการจัดการ มอ.