เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ACT-395 Co-operative Education in Professional Accounting I (section2)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตรบัญชีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สหกิจครั้งที่ 2