homeการศึกษาเพื่อการมีงานทำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
personperson_add
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผู้สอน
person
นาย สุขนิรันดร์ ทองประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1674

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเพื่อการมีงานทำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)