ผู้สอน
กันยา พรวสันต์ยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English Listening -Speaking G.27


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16741

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

Enhance students' ability in Listening and speaking English