ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC1D,BC4D 58)

อนุชาวดี ไชยทองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 BC1D,BC4D 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร