ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC1D,BC4D 58)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16747

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 BC1D,BC4D 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร