homeทสค_6.2_2.2554
person
ทสค_6.2_2.2554

ผู้สอน
นาย ณัฏฐเอก กระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทสค_6.2_2.2554

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1675

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ท.ส.ค.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)