เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 1/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker