ผู้สอน
วันดี วิทยาเวทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ง21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 1/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16751

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองห้างพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งาน Microsoft Word