การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (IS1B 58)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC1D, BC4D 58)