การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย (BC2D, BC5D 57 )
ผู้สอน

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย (BC2D, BC5D 57 )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16755

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.