กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เงิน)
ผู้สอน

ผดุงพล มะลิแย้ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เงิน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16757

สถานศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เมื่อกำหนดเหรียญและธนบัตรให้ นักเรียนสามารถบอกลักษณะของเงินเหรียญและธนบัตรได้

2. เมื่อกำหนดจำนวนเงินให้ นักเรียนสามารถเขียนและอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุดได้

3. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเงินให้ นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำ หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินได้

4. เมื่อกำหนดเงินเหรียญให้ นักเรียนสามารถบอกค่าของเงินเหรียญที่กำหนดให้ได้

5. เมื่อกำหนดเงินธนบัตรให้ นักเรียนสามารถบอกค่าของธนบัตรที่กำหนดให้ได้

6. เมื่อกำหนดค่าของเงินเหรียญและธนบัตรให้ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตรที่กำหนดให้ได้

7. นักเรียนสามารถแลกเงินเหรียญกับเงินเหรียญ ธนบัตรกับเงินเหรียญ และธนบัตรกับธนบัตรทีกำหนดให้ได้

8. เมื่อกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสิ่งของให้ นักเรียนสามารถจ่ายเงินและทอนเงินได้อย่างถูกต้อง

9. เมื่่อกำหนดจำนวนเงินให้จำนวนหนึ่ง นักเรียนสามารถใช้เงินที่กำหนดให้ซื้อสิ่งของตามจำนวนเงินได้อย่างพอดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.