เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

น.ส.นูรีน มัสแหละ

โรงเรียนบ้านแสงวิมาน

ชั้นเรียนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นการฝึกการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชั้นเรียนในอนาคต สามารถนำชั้นเรียนที่เราสร้าง ไปจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียนในอนาคต ซึ่งในชั้นเรียนนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ วิธีการจัดการเรียนการสอน และแบบฝึกหัดต่างๆให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้