ผู้สอน
น.ส.นูรีน มัสแหละ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16765

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแสงวิมาน


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นการฝึกการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชั้นเรียนในอนาคต สามารถนำชั้นเรียนที่เราสร้าง ไปจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียนในอนาคต ซึ่งในชั้นเรียนนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ วิธีการจัดการเรียนการสอน และแบบฝึกหัดต่างๆให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้