เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนสามารถบอกชื่อเครื่องตวงมาตรฐาน และเลือกใช้เครื่องตวงและหน่วยการตวงที่เป็นมาตรฐานได้เหมาะสม