ผู้สอน
ประภัสสร สกุณา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 เรื่อง สถิติและข้อมูลเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16784

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีปากพนัง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย