577-501 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผู้สอน

กร ศรเลิศล้ำวาณิช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
577-501 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16787

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือการจัดการ การทำงานเป็นทีมในการจัดการคุณภาพการใช้ยาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.